TERM DATES

2023 Term 1 Monday, 30 January - Friday, 14 April 
Term 2 Monday, 1 May - Friday, 7 July
Term 3 Monday, 24 July - Friday, 29 September
Term 4  Monday, 16 October - Friday, 15 December
2024 Term 1  Monday, 29 January Friday, 12 April
Term 2 Monday, 29 April Friday, 5 July
Term 3 Monday, 21 July Friday, 26 September
Term 4 Monday, 13 October Friday, 12 December